Supervision

Faglig fundering i supervision og supervisionsmetoder

Jeg har arbejdet med supervision i 12 år, og jeg har ladet mig inspirere af flere retninger:

  • • En systemisk og narrativ tilgang, med fokus på historiefortællinger og en multi-universal tilgang
  • • En dynamisk tilgang, ud fra begreber som mentalisering, affektregulering og spejling
  • • En eksistentiel tilgang, med fokus på bl.a. ansvar, lidelse, valg og mening
  • • En kognitiv tilgang, hvor udfordringerne tilgås gennem en anderledes tænkning og erkendelse

I praksis anvender jeg metoder som det reflekterende team, storytelling, samtalekort, rollespil, foodprints og forskellige visuelle metoder. Jeg har god erfaring med at reflektere over supervisionsmetoderne, således at der udover et indholdsmæssigt fokus (et tema) i supervisionen også er fokus på metoder, som efterfølgende kan anvendes i arbejdet.

For mig omhandler supervision læring, udvikling og selverkendelse, og det er en proces, hvor supervisanden opnår faglig og/eller personlig udvikling, så vedkommende er i stand til at løse sine opgaver bedst muligt. Målet med supervisionen er at skabe et rummeligt og fordomsfrit læringsrum, med en tryg ramme, hvor man kan forholde sig undersøgende og reflekterende til oplevelser i forbindelse med arbejdet.