Uddannelse

Supervisionsgruppe 40 timer til autorisation – klinisk udviklingspsykologi

Uddannelsen er særligt rettet mod psykologer ansat i PPR, på specialskoler, på bosteder og lign. Omdrejningspunktet er psykologers arbejde med at øge trivslen hos børn og unge samt deres omgivelser.

Deltagerne får supervision på egne sager, hvor praksis og teori knyttes sammen, med afsæt i problemstillinger vedr. udredning og intervention i forhold til individ, gruppe og organisation. Gruppen inviteres ind i et fagligt fællesskab med plads til fordybelse og refleksion, for at styrke den psykologfaglige identitet.

Teoretisk bygger uddannelsen på systemiske, narrative, psykodynamiske og kognitive traditioner. Supervisionsmetoder som samtalekort, rollespil, bevidning, trancearbejde, storytelling, det reflekterende team og social dreaming præsenteres og diskuteres.

  • • Antal: Max. 5 deltagere.
  • • Timer: 60 timer fordelt på 10 dage, omregnet til 40 timers ekstern supervision i gruppe.
  • • Forårets datoer: Onsdage kl. 9.30-16: 21.2, 6.3, 27.3, 11.4, 15.5 og 12.6, 2024. De resterende datoer aftales ved det første møde.
  • • Pris: 25.000 kr.
  • • Betaling: Senest d. 15. januar, 2024.
  • • Sted: Psykologgruppen, Jernbanegade 14, st.tv. 2 minutter fra Næstved station og gratis p-plads på den anden side af banen.
  • • Supervisor: Charlotte Ryhl, Specialist i klinisk psykologi og ekstern lektor, KU. Forfatter til flere bøger om special-pædagogik, ufrivilligt skolefravær, udredning og professionelles samtaler særligt i forhold til autisme.